PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko:
Imię:
Uczelnia:
Ukończony kierunek II stopnia:
Ulica i nr domu:
Miejscowość:
Kod pocztowy i poczta:
Telefon:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest Tomasz Joński, e.mail: t.jonski@pollub.pl
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Politechnice Lubelskiej aktów wewnętrznych.
W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia, po zamknięciu procesu rekrutacyjnego na wybrany kierunek studiów Pana/Pani dane osobowe najpóźniej do dnia 31.10.2019 r. zostaną przekazane do dziekanatu WPT obsługującego kierunek w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu kształcenia realizowanego przez Politechniką Lubelską.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania), ograniczenia, prawo do przenoszenia danych (ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powrót do strony głównej